PROFIL FIRMY

Firma LUBOŠ HESS - KOMINICTVÍ zahájila svou činnost v roce 1992 a navázala tak na rodinnou tradici. V počátcích prováděla firma výhradně kominické práce – čištění komínů a kotlů na tuhá paliva, výběr sazí a revize komínů. Postupem času začala firma rozšiřovat svoji činnost a dnes může nabídnout komplexní služby v kominickém oboru od klasického čištění komínových průduchů až po měření spalovacích procesů u všech typů spotřebičů paliv nebo prohlídky komínů speciální inspekční komínovou kamerou. Firma také provádí opravy a výstavby nových komínů ať zděných nebo montovaných. Ke kvalitě komínových služeb přispívá i fakt, že revize a prohlídky všech typů komínů se provádějí nejmodernější dostupnou komínovou technikou a výstavby, montáže komínů univerzálními komínovými systémy a prvky. Firma se také zabývá měřením účinnosti spalovacího procesu a vypouštěných látek u malých zdrojů znečištění.

Majitel firmy pan Luboš Hess je soudním znalcem v oboru komínářství, revizní technik komínových systémů a specialista bezpečnosti práce.