POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Firma LUBOŠ HESS – KOMINICTVÍ, (soudní znalec v oboru komínářství, revizní technik komínových systémů a specialista bezpečnosti práce).

Poskytuje služby v širokém rozsahu, zejména:
 • čištění komínových průduchů na tuhá, plynná a kapalná paliva
 • čištění všech typů kotlů na tuhá paliva
 • prohlídky komínových průduchů inspekční komínovou kamerou
 • měření spalovacího procesu (emisí) u všech typů spotřebičů
 • měření účinnosti spalovacího procesu a vypouštěných látek u malých zdrojů znečištění dle Zákona č. 86/2002 Sb.
 • vložkování komínů ohebnými i pevnými nerezovými vložkami případně vložkami šamotovými
 • revize komínů
 • soudní posudky v oboru komínářství
 • opravy a výstavba nových komínů
 • montáže fasádních komínů, komínového systému SCHIEDEL, CIKO, EKO UNIVERSAL a BLK Klatovy
 • montáže přetlakových komínů, společných komínů a spalinových cest
 • instalace spalinových odtahových ventilátorů typu EXHAUSTO pro všechny druhy spotřebičů
 • výpočty spalinových cest
 • frézování komínů vlastní komínovou frézou
 • vypalování komínových průduchů od spotřebičů na pevná paliva od sazí a dehtu